9 rešenja za zeleni i zdrav Beograd

Nemamo rezervnu planetu. Nemamo rezervnu zemlju. Nemamo rezervni grad. Najveća pretnja našeg okruženja jeste ideja da će ga neko drugi spasiti, a ne mi sami. Na nama je. Mi smo jedina stranka koja vodi računa o zaštiti životne sredine, ekologiji, zdravlju ljudi. Naš boravak u parlamentu je zalog za zdrav i bezbedan Beograd.

JEFTINA ENERGIJA I ŠTEDLJIVI KUĆNI BUDŽET
Omogućićemo sugradjanima da, kroz Zeleni fond Grada, u svojim domaćinstvima zamene dotrajalu stolariju i obnove fasade kako bi im računi bili manji, a uslovi u kojima žive bolji i zdraviji.
VAZDUH BEZ ZAGAĐENJA
Zalagaćemo se za uvodjenje autobusa na gas uz uključivanje električnih autobusa, kao i proširenje biciklističkih staza i stimulisanje građana da kao sredstvo prevoza koriste bicikl, besplatne parking zone na obodima gradskog jezgra uz uvođenje frekfentnih linija gradskog prevoza od parking do Centra grada i nižu cenu karte.
ZELENI TAKSI PREVOZ
Svim taksistima u Beogradu, uz pomoć Zelenog fonda, biće omogućeno da zamene svoja vozila za nova hibridna vozila. Moderan, udoban, jeftin taksi prevoz koji ne zagađuje, za lepši Beograd.
REKREATIVNI SPORT
Unapredićemo rekreativni sport u Gradu i njime obuhvatiti sugradjane svih životnih dobi. Poseban akcenat biće na razvoju rekreativnog sporta u školama, sa ciljem da sva deca imaju pristup sportskim aktivnostima u dovoljnoj meri a da to ne utiče na dodatno opterećenje roditeljskog budžeta.
BEZ ANTENA MOBILNIH OPERATERA I RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA
Preispitaćemo lokacije i ukloniti sve one antene koje zrače po ljude i okolinu, kao i sve radioaktivne gromobrane sa škola, domova za stare, javnih i zdravstvenih ustanova.
ZDRAVA HRANA
Učinićemo dostupnim finansiranje zdravih obroka za decu u osnovnim školama. Investicija u zdravu ishranu je investicija koja nam obezbeđuje budućnost, zdravlje i pravilan razvoj dece.
BRIGA ZA REKE
Bez odlaganja i bez kompromisa pokrenućemo tretman otpadnih voda kako ne bismo zagađivali Savu i Dunav fekalijama, hemijskim, farmaceutskim i drugim otrovima.
UKLANJANJE SMEĆA SA ULICA
Iniciraćemo postavljanje kontejnera za razvrstavanje otpada u svim gradskim opštinama i edukaciju gradjana o opasnom otpadu, razvrstavanju otpada i značaju njegove reciklaže.
KONTROLA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA
Obezbedićemo sredstva da se na civilizovan i human način uredi sistem kontrole populacije napuštenih pasa, kao i da se izgrade prihvatilišta uz uvođenje strogih kazni za neodgovorne vlasnike.

Kandidati za odbornike u skupštini grada Beograda

Nebojša Žugić

Diplomirani pravnik

Tamara Perunović Ćulić

Doktor hemijskih nauka

Boban Vesković

Doktor veterinarske medicine

Bojana Trajković

Dipl. inženjer poljoprivrede

Đorđe Đuknić

Tehničar zaštite životne sredine

Jovan Vujošević

Preduzetnik

Siniša Mitrović

Master analitičar životne sredine

Snežana Momčilović

Diplomirani inženjer mašinstva

Vladimir Krnjić

Diplomirani pravnik

Miljana Radoš

Student

Žaklina Lukić

Bibliotekar

Minela Huseni

Tehničar modelar kože

Vladimir Andrijanović

Preduzetnik