Dokle stanari naselja Dr. Ivan Ribar treba da trpe?

Odgovor gospodinu Čabradiju: Zelena stranka Srbije nema potrebu da otima glasove drugim strankama
February 26, 2018
Ne dozvolimo uništenje miljakovačkih izvora
February 28, 2018

Novobeogradsko naselje Dr. Ivan Ribar, poslednjih godina je postalo popularno u medijima. Razlozi ovome su očigledni. Od smrdljivih zgrada, preko neregulisanih komunalnih problema, do deponija koje su se rađale u više navrata.

Sve ovo u značajnoj meri utiče na kvalitet života stanara naselja i sve ovo bi bilo još gore da nije baš tih istih stanara.

U naselju Dr. Ivan Ribar, postoji organizovano ljudstvo Mesne zajednice Dr. Ivan Ribar, koje svojim volonterskim radom i stalnim zahtevima za rešavanje problema, upućenim nadležnim službama, ovu situaciju pokušava da popravi, kao i organizujući akcije poput onih čišćenja, pošumljavanja, edukacije i slično.

Nažalost, pokušaji su stalni, ali povratne reakcije nadležnih službi nema. Problemi nastavljaju da egistiraju i ugrožavaju zdravlje stanara, a ovde se prvenstveno misli na komunalni otpad i kanal br. 20 koji se nalazi u samom naselju.  Naime, inicijativom stanara naselja, iseljeno je nelegalno romsko naselje skupljača otpada, ali je otpad ostao. Ostao da stoji već mesecima na istom mestu.

Stanari i uprava MZ Dr. Ivan Ribar, podneli su zahtev komunalnim službama kako bi se ovaj otpad uklonio. Prošlo je par meseci dok inspektori nisu prvo izašli na teren radi utvrđivanja stanja. Inspektorka koja je vršila uvid, utvrdila je da je otpad potrebno ukloniti, ali, umesto da odmah po službenoj dužnosti, službe na osnovu rešenja izađu i uklone otpad, on nastavlja da zagađuje naselje, i , evo skoro 2 meseca nakon donošenja inspekcijskog zaključka.

Ovaj problem je prerastao u još veći, kada je otpad počeo da ulazi u kanal br. 20, zapušava ga, usporava protočnost kanala, i omogućava prikupljanje otpada u samom kanalu. U kanalu je voda dobila crvenu boju, a kanalom se od tada, pa do dana današnjeg širi neprijatan miris.

Nebojša Žugić, prvi na listi kandidata Zelene stranke Srbije pita nadležne organe, dokle će stanari Mesne zajednice Dr. Ivan Ribar morati da trpe osionost nadležnih službi. Dokle će službe dozvoljavati deponije u naselju, kada će službe reagovati u skladu sa svojim nadležnostima i ispuniti svoju zakonsku obavezu. Insistiramo da se problem što pre reši i zaustavi dalje ugrožavanje okruženja i zdravlja ljudi u naselju Dr. Ivan Ribar.

Sjajne napore ljudi iz MZ Dr. Ivan Ribar i njihove akcije, možete pratiti na njihovoj Facebook stranici i web sajtu, na adresama:

Facebook MZ Dr. Ivan Ribar: https://www.facebook.com/mesnazajednicanbg/

Website MZ Dr. Ivan Ribar: https://mesnazajednicanovibeograd.wordpress.com