Ne dozvolimo uništenje miljakovačkih izvora

Dokle stanari naselja Dr. Ivan Ribar treba da trpe?
February 28, 2018
Rešavanje problema pasa lutalica u Lazarevcu
March 2, 2018

Neretko je da se dozvole za gradnju dele bez prethodnog ispitivanja uticaja izgradnje na eko-sistem i okruženje generalno. Jedan u nizu takvih slučajeva za koji smo saznali i rešili da pružimo punu podršku onima koji žele da zaštite vode, jeste slučaj miljakovačkih izvora. Tom prilikom, ugostili smo predsednika udruženja Čuvari miljakovačkog izvora, gospodina Boška Vukojevića.

Boško, da li možete da nam opišete problem Miljakovačkog izvora?

Prvo, da vas upoznam sa miljakovačkim izvorom da biste znali u čemu je problem.

Miljakovački izvor je izvor najkvalitetnije vode u Beogradu po fizičko-hemijskom sastavu. U njoj ima kalcijuma, magnezijuma, i nema nitrata, što nema ni jedna druga voda u Beogradu. To znači da mogu da je koriste i bebe kada izađu iz porodilišta, pod uslovima bakterijoloških ispravnosti, što u 99% slučajeva jeste ispravno. Mi iz “Čuvara Miljakovačkog izvora” kontrolišemo vodu na svoj način i znamo da sve što ima veze sa zvaničnim kontrolama i satanizacijom u medijima apsolutno nije tačno.

Nažalost, 2014. godine izdata je urbanistička dozvola od strane privremenog organa grada Beograda i odobren je plan detaljne regulacije gradnje 6 zgrada na slivu miljakovačkog izvora. Definitivno, ta gradnja bi uništila miljakovački izvor, a moguće čak i aktivirala klizište koje je 1975-te godine primireno izgradnjom upravo tog vodozahvatnog objekta.

Sve naše aktivnosti bile su usmerene u pravcu zaštite i očuvanja izvora, zbog toga smo i osnovali udruženje, zbog toga smo pravili proteste i slali zahteve, molbe, žalbe da do te izgradnje ne dođe. Država mora da vodi računa šta radi, a iskreno se nadamo da ni vlasnici, koji su dobri ljudi, neće biti toliko uporni u toj nameri jer postoji drugo rešenje. Iskreno se nadam da će doći do trajnog, sistemskog rešenja i da će se taj objekat graditi na drugom mestu, a da će miljakovački izvori, odnosno zemljište na kom se nalazi sliv izvora, biti proglašeno javnim dobrom.

Sa građanima smo napisali spisak zahteva i predali svim relevantnim političkim strankama, ali i vlastima. Jedan od tih zahteva tiče se i cele države, a ne samo Miljakovca. To je da treba doneti takav zakon da se izvori na teritoriji Republike Srbije, ma gde se nalazili, proglase javnim dobrom, bez obzira bila to prvatna, državna ili javna svojina. Građani Beograda, a verujem i ljudi koji su na čelu vlasti, ne znaju da u Beogradu ne postoji samo ovih 20-tak izvora koji se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.

Beograd je prepun izvora. Nekoliko stotina izvora postoji, ali oni nisu kaptirani i ne koriste se već su gurnuti u kanalizacije. Ne mora svaka voda da bude pitka, ona može da bude i tehnička. Na kraju krajeva, možemo prati i ulice njima. Veliki je greh i nemarnost i to treba ispraviti. Čuvari izvora nisu politička stranka, nisu parlamentarna stranka. Ovaj izvor nije naša svojina, ovo je izvor grada Beograda i države Srbije.

Podrška čuvarima miljakovačkog izvora

Nebojša Žugić, prvi na listi Zelene stranke Srbije, podržava borbu za očuvanje miljakovačkog izvora i zahteva od nadležnih organa da sve izvore u Srbiji proglase javnim dobrom i time doprinesu očuvanju vode kao prirodnog resursa neprocenjive vrednosti. Bez vode nema života, a život nema cenu.